Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Lüllemäe kunstiringi tööde näitus "Olla keegi teine"

21.
märts
neljapäev
2024
kuni 30. aprill
Ovaalsaalis

Lüllemäe raamatukogu täiskasvanute kunstiringi näitus kultuurikeskuse ovaalsaalis aprilli lõpuni.