Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Evelyn Grzinichi isiknäitus “Ei ole midagi elavamat kui…”.

16.
märts
kolmapäev
2022
kuni 23. aprill

Näitus on kasvanud välja vanadest joonistustest, mida autor on kontrollitud viisil lagundanud: lõiganud, kustutanud, kleepinud, ülejoonistanud ja -trükkinud.

Vanad teosed on pakkunud viljakat materjali (huumust), millest on kasvanud uued teosed. 

Selles lagundamis- või kompostimisprotsessis on autor sukeldunud maa-alusesse. Teejuhiks autori enda kogemused aednikuna ja internetis kättesaadavad teadmised. Ette on püütud kujutada mullas toimuvat elu. Taimede juured, hüüfid, mikroorganismid, need keda/mida ei märka. Nemad (pärmid, vetikad, algloomad, bakterid, nematoodid, seened jne) lagundavad orgaanilist ainet, mille tulemusel tekib huumus, nagu autor lagundab oma vanu kunstiteoseid.

 

Paradoksaalsel kombel on visualiseeritud keskkonda, kus nägemismeelest pole kasu.  Keskkonda, kus hoopis teised meeled teevad elamise võimalikuks. Keskkonda, kus inimese mõõtkaval ei ole mõtet, füüsikaseaduseid, mis kehtivad mikroorganismidele hoopis teistmoodi  (enamik mullas elavatest organismidest on mikroorganismid). Kujutage ette, et olete pisike mulla lülijalgne ja olete hiiglaslikus tunnelis, mille on kaevanud vihmauss. Teie peale langeb veetilk ja selleks, et sellest vangistusest välja pääseda, peate te selle veetilga pindpinevuse läbi murdma.

 

Mullateadlaste sõnul on suurim kontsentratsioon biomassi mullas, see on elurikkuse kriitiline leiupaik. Miljonid liigid, triljonid mikroskoopilised elusorganismid. Inimestena ei tunne me seda maailma veel väga hästi, ei adu nende mikroorganismide ülesandeid ja rolli ökosüsteemis. See on maailm, mille olemasolu ja tähtsust on vaja teadvustada, sest siit pärineb enamus meie toidust. Mullast toitub maapealne elu ja sinna ta ka naaseb, et teiseneda ja uuel kujul võrsuda. 

Näituse saateteksti “Koos püsimise lõimis”  autoriks on Lauri Laanisto

 

Evelyn Grzinich on visuaalkunstnik ja kultuurikoordinaator, kes elab Kagu-Eestis. Õppinud maalikunsti Tartu Ülikoolis. 2001. aastal oli kaasalgatajaks rahvusvahelisele loovisikute residentuuriprogrammile MoKS.
Pikemat aega on Evelyn Grzinichi peamine huvi olnud joonistamine kui protsess. Evelyn Grzinich on Eesti Kunstnike Liidu ja Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige. Osalenud mitmetes residentuuriprogrammides ja näitustel Eestis ja välismaal.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapitali kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapital ja Põlvamaa ekspertgrupp.  Suur tänu Lauri Laanistole ja John Grzinichile.