Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Juubilaride austamisõhtu

22.
september
teisipäev
2020
Kell 15:00

Peetakse meeles aprillis, mais ja juunis sündinud väärikaid Valga valla juubilare!

Esineb Anne Velli. Kutsetega