Väike kunstikursus

JUHEDAJA: Juris Freimanis
KONTAKT:

tel. 53068941

jurifreiman@gmail.com ;

KOHT:

Lüllemäel

AEG: