Seoses Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega on Valga Kultuuri-ja Huvialakeskus kuni 02.05.2021 külastajatele suletud. Informatsioon tel. 5332 7622

Maja avatud näituste vaatamiseks alates 3. maist!

 • Avalike ürituste korraldamise siseruumides on keelatud, sealhulgas ei ole alates märtsist neli nädalat lubatud kinoseansid, kontserdid, teatrietendused ja konverentsid. Spaad, saunad, veekeskused ja ujulad jäävad kinni, lubatud on sportimine individuaaltegevusena.
 • siseruumides tuleb kanda maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik (nt spordialade või tegevuste puhul, mil hingamine intensiivistub, ei tohiks maske kanda);

Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidust ja - tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel tingimustel:

 • Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest (näiteks juhendaja ja juhendatav), kes peavad hoidma teiste ruumis viibijatega distantsi.
 • Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
 • Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
 • Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Nii sise- kui välitingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.

  Samuti ei laiene piirang professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

  Piirangud ei kehti kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele.

Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe lubatud järgmistel tingimustel:

 • Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.
 • Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Teater ja kontsert

Jõekääru kontsert
11. juuni kell 21:00
Trad. Attack! Valga keskväljakul
04. juuli kell 19:00
Valga keskväljak
7 kiriku suvemuusika festival
09. juuli - 31. juuli
Kolm meest, naine ja 90ndad
17. august kell 19:00
Muinastulede öö 
28. august kell 20:00

Näitused

Näitus "Naise elu lõuend"
17. mai - 06. juuni
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
Valga-Valka loomeinimeste ühisnäitus
11. juuni - 31. juuli
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
Kunstikuu avamine
01. november

Sündmused

Doonoripäev
20. mai kell 10:00 - 13:00
Juubilaride austamisõhtu
20. mai kell 15:00
Huviringide perepäev "Päikeseratas"
26. mai kell 17:00
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse esisel platsil