Teater ja kontsert

Talvekontsert "Lumega või lumeta"

07.
detsember
neljapäev
2017
Kell 18:00
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus

Esinevad kultuurikeskuse huvialaringide lapsed. Avatud õpilaste tööde näitus!