Näitused

Näitus „Eesti  pühapaigad soome-ugri kunstnike pilgu läbi“

30.
oktoober
esmaspäev
2017
Kell 13:00 kuni 31. detsember
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus

Näitusel tutvustatakse soome-ugri kunstnike töid, kelle looming on saanud inspiratsiooni Eesti looduslikest pühapaikadest ja ka nendele lisaks pälvisid kunstnike huvi ka Eesti pühakojad: kloostrid, kirikud, kabelid.

NÄITUSE AVAMINE on 30.10 kell 13:00!

Näitusel osaleb palju erineva päritoluga kunstnikke. Näitusel võib näha, kuidas soome-ugri rahvaste kunstnikud vahendavad oma ettekujutusi, mõtteid ja emotsioone looduse pühadusest ja esivanemate pärandi austamisest Eesti pühapaikade kaudu, kujutades Eesti pühapaiku sootuks uudse nurga alt - võõra, ent ometi omase pilgu läbi.

 

vt lisaks: http://fotoalbum.riigikogu.ee/v/XII+Riigikogu/XII+Riigikogu+naitused/Eesti+looduslikud+puhapaigad/

 

http://www.hol.ee/278

 

http://www.culture.ee/syndmus/naitus-eesti-puhapaigad-soome-ugri-kunstnike-pilgu-labi-2/

 

http://www.rahvakultuur.ee/Maalinaitus_Eesti_puhapaigad_s_2809

 

http://kultuur.err.ee/v/kunst/naitus/8c3f7dc9-8104-4718-8a97-e39f8c5e9cb7/vastseliina-linnuses-avatakse-naitus-eesti-puhapaigad-soome-ugri-kunstnike-pilgu-labi