Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Huviringide kevadkontsert PÄIKESERATAS

31.
mai
kolmapäev
2023
Kell 18:00

Esinevad huvialaringide lapsed. Avatud ka laste tööde näitus.

Piletiinfo:
Tasuta!