Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Liivimaa Mihklilaat

10.
oktoober
laupäev
2020

Liivimaa Mihklilaat 10. oktoobril kell 8-16 Valga kesklinnas.

Laat on kujunenud rahva seas tuntuks ja hinnatuks iga-aastaseks meelelahutusürituseks. Laadale oodatakse eelkõige müüma taime- ja loomakasvatajaid, käsitöömeistreid, meemüüjaid, puidust mööbli valmistajaid, erinevate toiduainete müüjaid, ehete valmistajaid jt huvitava omatoodangu ja värske aiasaaduste müüjaid.

Müügikoha hinnad on alljärgnevad:

1.            3x3 m (käsitöö, põllumajandussaadused, sh istikud) üks koht 15 €;
2.            3x3 m (toidukaubad, tööstuskaubad, trükised, erakondade reklaam) üks koht 25 €;
3.            1-faasilise voolu (16A) ühendamine 15 €.

Elektrooniline müügikohtade registreerimine alates 26. augustist kuni 8. oktoobrini www.valgakultuurikeskus.ee või www.valga.ee.
Elektrooniliselt registreeritud koht säilitatakse 10. oktoobril kuni kell 7.30.

Lisainfo 5332 7622 (Kultuurikeskuse administraator), 5332 4960 (Artur Drubinš), 513 7185 (Ülle Juht).