Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Keskealiste meeste saladused / СЕКРЕТЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

07.
detsember
laupäev
2019
Kell 18:00

А.Р.Герни - популярный американский драматург, широко известный по всему миру. 
В своем творчестве он склонен к литературной игре. «Чего же хотят мужчины» - спектакль о любви. 
Только вот о какой любви: к женщине, или к собаке, или...Каждый решает для себя сам.
Режиссер - Ольга Шведова
В спектакле участвуют: Ивар Калныньш, Елена Воробей, Наталья
Медведева/Мирослава Карпович, Александр Гудков/Дмитрий Малашенко

A. R. Gerni
Mida mehed tegelikult tahavad?
Ekstsentriline komöödia
A.R. Gerni - populaarne Ameerika näitekirjanik, kes on tuntud üle kogu maailma.
Oma loomingus ta valib kirjanduslikule mängu.“Mida mehed tegelikult  tahavad”- etendus armastusest. Aga millest armastusest : naise, koera või ... Igaüks otsustab ise.
Režissöör - Olga Švedova
Etenduses osalevad: Ivar Kalninš, Elena Vorobei, Natalia Medvedeva / Miroslava Karpovitš,
Alexander Gudkov / Dmitri Malašenko

 

Osta pilet: