Lauluring

JUHENDAJA: Kati Tamm
KONTAKT:  
KOHT: Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse
AEG: