Keraamika

Keraamika on üks inimsoo  vanimaid elutarbelise ja kunstilise väljenduse tehnikaid.(Valli Eller)

JUHEDAJA: Viive Joonas
KONTAKT:

viivejoonas@gmail.com
56890495

KOHT: Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus, keraamikaklass
AEG:

T 14.00 - 15.30

N 14.00 - 15.30

 

Praegu mõistetakse selle all traditsiooniliselt savist või savisisaldavatest segudest põletatud tooteid. Emotsionaalse tegevusena on keraamikaringis võimalik arendada käsitööoskusi ja käelist osavust läbi vormitunnetuse. Savi kui plastne, elus ja mäluga materjal toimib suurepäraselt ka pingete maandajana, arendab mängulusti ja loovust.

Sellest aastast alates on lisaks erinevatele käsitsi vormimise ja dekoreerimise tehnikatele võimalik õppida õõnesvormide treimist elektrilisel potikedral.
Kasutada saab ka mehaanilist savivaltsi. Lisandub esmane modelleerimisõpe.