Huviharidusest

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus kui huvikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Antud süsteemi alusel on kerge teadvustada, väärtustada ning tunnustada kõiki teadmisi ja oskusi, mida huvikoolis on õpitud. Huviharidus ei ole kohustuslik, kuid on üha enam mitmekülgse hariduse osaks, mistõttu on ka huvihariduse arendamine ning selle kättesaadavuse ja kvaliteedi toetamine oluline.

Valga KHK poolt on EHIS registreeritud üle 30 õppekava.

Aastate jooksul on huviringides osalenud aastas enam kui 300 õpilast. Tänaseks on välja kujunenud põhilised suunad, mille arendamiseks oleme panustanud.

Huviringid tegutsevad käesoleval õppeaastal järgmistes valdkondades: muusika ja kunst, sport, üldkultuur. 

Tänaseks on välja kujunenud võimekas ringijuhtide kaader. Ringijuhtide tulemuslik tegevus on näha kaks korda aastas toimuval huviringide peol ning mitmetel aasta jooksul toimuvatel õpilastööde näitustel. Huviringide õpilased on edukalt esinenud mitmetel konkurssidel ja võistlustel.

NB! Valga Linnavolikogu määrusega 13.märts 2015 nr 29, kinnitati  kuu õppetasu suuruseks Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses 5 eurot õpilase kohta ühes ringis.

Elektrooniliselt saab esitada avaldust huviringi astumiseks SIIN