Kultuurikeskuse uksed on taas külastajatele avatud!

Liigu hajutatult

Avalikus siseruumis tuleb arvestada hajutatuse nõudega. See tähendab, et üksteisega tuleb hoida turvalist distantsi.

Desinfitseeri käsi

Avalikes siseruumides tuleb desinfitseerida käsi.

Kontrollitud avalikus ruumis peab esitama COVID tõendi

COVID tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta peavad esitama kõik inimesed alates 18. eluaastast.

COVID tõend tuleb esitada sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

COVID tõendit ei kontrollita piiramata territooriumiga väliüritustel.

Põhjalikum info: https://www.kriis.ee/et/kultuur-ja-meelelahutus

Majja sisenedes kanna maski! 

ALATES 25. OKTOOBRIST SAAB SÜNDMUSTEL OSALEDA VAID VAKTSINEERIMIST VÕI COVID-19 HAIGUSE LÄBIPÕDEMIST KINNITAVATE TÕENDITE OLEMASOLUL!

Teater ja kontsert

Hingedepäeva kontsert - esinevad Birgit ja Mihkel Mattisen
02. november kell 18:00
Valga Jaani Kirikus
Lauluragin 2021
06. november - 07. november
Rakvere teatri etendus "KATK.EST.USED."
08. november kell 19:00
TantsuMENÜÜ: ETA Kompanii "AMIMOVING"
15. november kell 19:00

Näitused

Valgamaa loomeinimeste ühisnäitus
01. november - 30. november
Made Balbat Art
01. november - 31. detsember
Hanna Milleri maalinäitus
05. jaanuar - 27. veebruar
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus

Sündmused

Kunstikuu "Aeg on. Aega ei ole"
01. november - 30. november
Inglilaat
12. november - 13. november
Doonoripäev
18. november kell 10:00 - 13:00
Süütame tuled Valga jõulukuusel
28. november kell 16:00
Valga keskväljak
Naiste öö
10. detsember