Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Valga valla Tähtede lava

25.
märts
laupäev
2023
Kell 12:00
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus teatrisaalis

Registreerida on arega kuni 15.märtsini. Selleks saata ankeet aadressile kaja@valgakultuurikeskus.ee või tuua kultuurikeskusese infolauda.

Ankeet

1.   Vanuserühmad:

1 vanuserühm      3 – 4 aastased;

2 vanuserühm       5 - 6 aastased;

3 vanuserühm       7 – 9 aastased:

4 vanuserühm       10 – 12 aastased;

5 vanuserühm       13 – 15 aastased;

6 vanuserühm       16 – 18 aastased;

7 vanuserühm       19 – 26 aastased.

2.   Kõigi vanuserühmade puhul arvestatakse võistleja vanust seisuga 31.märts 2023.a.

3.   Osaleda saavad kõik lapsed, kes on Valga vallaga seotud, s.o., piirkondliku võistluse koha saab laulja valida kas elukoha, kooli, muusikakooli või huvikooli järgi. Laulja tohib osaleda vastavalt oma valikule vaid ühel piirkondlikul eelvõistlusel.

4.     Lauluvõistlusel “Valga valla Tähtede lava 2023” osalejad esitavad ühe laulu vabal valikul.

5.   Saatemuusika eest hoolitsevad juhendaja ja solist ise. Kasutada on CD mängija ja klaver.

Võistlust hindab žürii. Iga vanuserühma kaks paremat pääsevad edasi 6.mail Tõrvas toimuvale Valgamaa Tähtede lava lõppvõistlusele.

JUHEND