Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

MTÜ-de PIDU

29.
aprill
reede
2022
Kell 19:00
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus

Õhtut juhib Jaak Madismäe ja tantsuks mängivad Parvepoisid. Lisaks ootame kõikidelt MTÜ-delt üht kuni viieminutilist etteastet.

Etteaste info edastage palun mitte hiljem kui 18.04 Kaja Sisakile, kaja@valgakultuurikeskus.ee.

Peole registreerimine kuni 18.04!

Registreerimine toimub KHK infolauas, kuhu palume tuua ka osalustasu (7 eurot inimene), vajadusel saab ka arve või kviitungi.