Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

NÄITUS „Liina Reiman ja Vanemuise teater 20. sajandi esimesel poolel"

17.
november
kolmapäev
2021
Kell 13:00

Liina Reimani virtuaanäituse esitlus.

Valgast pärist näitlejanna Liina Reimani 130. sünniaastapäevale pühendatud ettekanne „Liina Reiman ja Vanemuise teater 20. sajandi esimesel poolel“. Lektor musikoloog Virge Joamets. Liina Reimani virtuaanäituse esitlus. Näitust tutvustab Valga Muuseumi varahoidja Marju Rebane.