HUVIRINGI ASTUMISE AVALDUS

Palun minu laps vastu võtta järgnevasse Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse huviringi

*0.00
0.00

Lapse andmed

Lapse ees- ja perekonnamimi*
Lapse isikukood*
Lapse kodune aadress*
Lapse telefoninumber
Lapse e-posti aadress

Arvet maksva vanema andmed

Vanema ees- ja perekonnanimi*
Vanema isikukood*
Vanema telefon*
Vanema e-posti aadress*
*
*
*