Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

III advendi kontsert "Jõuluootus"

12.
detsember
pühapäev
2021
Kell 12:00

Esinevad Valga Muusikakooli õpilased ja õpetajad

Piletiinfo:
Tasuta!