Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Liivimaa Mihklilaat

09.
oktoober
laupäev
2021
Kell 08:00 kuni 16:00
Valga kesklinnas

Liivimaa Mihklilaat 2021 toimub Valga kesklinnas laupäeval, 9. oktoobril kell 8-16

Peaesineja ansambel Parvepoisid!

Ranna Rantšo loomapark
Lastele batuudid, elektriautod, ponid ja veel palju muid vahvaid tegevusi kogu perele!

KAART

Laadale registreerimine on lõppenud!

 

Liivimaa Mihklilaat 9. oktoobril kell 8-16 Valga kesklinnas.

Laat on kujunenud rahva seas tuntuks ja hinnatuks iga-aastaseks meelelahutusürituseks. Laadale oodatakse eelkõige müüma taime- ja loomakasvatajaid, käsitöömeistreid, meemüüjaid, puidust mööbli valmistajaid, erinevate toiduainete müüjaid, ehete valmistajaid jt huvitava omatoodangu ja värske aiasaaduste müüjaid.

Müügikoha hinnad on alljärgnevad:

1.            3x3 m (käsitöö, põllumajandussaadused, sh istikud) üks koht 15 €;
2.            3x3 m (toidukaubad, tööstuskaubad, trükised, erakondade reklaam) üks koht 25 €;
3.            1-faasilise voolu (16A) ühendamine 15 €.
Elektrooniliselt registreeritud koht säilitatakse 9. oktoobril kuni kell 7.30.

Lisainfo 5332 7622 (Kultuurikeskuse administraator), 5332 4960 (Artur Drubinš), 513 7185 (Ülle Juht).


8-16. G. Valgas centrā. Papildu informācija 53327622 (Kultūras centra administrators), 533 24960 (Artur Drubinš), 5137 185 (Ülle Juht).
Pārdošanas cenas ir šādas:
3x3 m (rokdarbi, lauksaimniecības produkti, tostarp stādi) viena vieta 15 €;
3x3 m (pārtikas preces, rūpniecības preces, iespieddarbi, politiskās partijas) viena vieta 25 €;
vienfāzes strāva (16A) savienojums 15 €
Elektroniski reģistrētā vieta tiks glabāta līdz pulksten 7:30 9. oktobra rītā.

В 8-16 в центре Валги. Дополнительная информация 53327622 (администратор культурного центра), 533 24960 (Артур Друбинш), 5137 185 (Юлле Юхт).
Цены продажи следующие:
3x3 м (изделия кустарного промысла, сельскохозяйственные продукты, включая саженцы) одно место 15 €;
3x3 м (продукты питания, промышленные товары, печатные материалы, политические партии) одно место 25 €;
однофазное (16А) соединение 15 €
Зарегистрированное в электронном виде место будет сохраняться до 7:30 утра 9 октября.