Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Valga valla eakate juubilaride austamine

26.
november
teisipäev
2019
Kell 16:00
Üritus toimub järgnevatel aegadel:
25. september kell 16:00
26. november kell 16:00

Peetakse meeles Valga valla juubilare.