Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Moskva teater „O'KEY” komöödia TAHAN OSTA TEIE MEEST

06.
november
kolmapäev
2019
Kell 19:00

MIHAIL ZADORNOVi komöödia MA TAHAN OSTA SINU MEEST

Kord astub majja naine ja pakub ... müügiks truudusetut abikaasat hinnaga kakssada tuhat
dollarit. Kuidas käitub selles pehmelt öeldes ebatavalises olukorras petetud naine?
Komöödia kangelanna leiab väga originaalse väljapääsu. Peaosa mängib Elena Safonova /
Galina Polski, õnnetu abikaasa rollis on Venemaa rahvakunstnik Valentin Smirnitski ja
õnnetut klienti mängib noor näitleja Maria Klimova.

Однажды в семейный дом является разлучница и предлагает...
продать ей неверного супруга за двести тысяч долларов. Как в этой, мягко
говоря, неординарной ситуации поступит обманутая жена? Героиня
комедии Михаила Задорнова находит весьма оригинальный выход из
положения. Роль остроумной дамы исполняет Елена Сафонова/Галина
Польских, в роли незадачливого мужа – народный артист России Валентин
Смирнитский, а горе-покупательницу играет молодая актриса Мария
Климова.

Osta pilet: