Ruumide rent

Hinnakiri

    1 tunni maksumus 1 päeva maksumus
Teatrisaal koos lavaga e. kinosaal
lava 139,1 m2, saal 304,7 m2
Ruumi plaani vaata siit
35 € 200 €
Galerii 50 € 300 €
Riidehoid koos peavestibüüliga, tualetid ja nende esine koridor
361,1 m2
7 € 40 €
Aeroobikasaal koos abiruumidega
64,4 m2, 14,4 m2
5 € 30 €
Salong
44,3 m2
5 € 30 €
Õppeklass
51,5m2
5 € 30 €
Ovaalsaal
lava 53,2 m2, saal 162,3 m2
25 € 150 €
  Näitlejate garderoob 
2 tk
5 € 30 €
  Saalid ja teatrisaali fuajee   256 €
  Saalid, teatrisaali fuajee ja kaks abiruumi   288 €
 

Näitusepindade kasutamine
eelkokkuleppel
Vaata esimese korruse plaani siit
Vaata teise korruse plaani siit

tasuta tasuta
Teenused Ühik Hind €
RUUMIDE JA INVENTARI PAKETID    
FIRMAPIDU / SUNNIPAEV / JUUBEL / PULM 50 (garderoob,ovaalsaal, dekovalgus, heli) päev 500
FIRMAPIDU / SUNNIPAEV / JUUBEL / PULM 100 (garderoob, galerii,dekovalgus, dekokangas, heli) päev 1000
KONVERENTS / KOOLITUS / SEMINAR 100 (garderoob, ovaalsaal,lauad, toolid, dekovalgus, heli, esitlustehnika — taisteenindusega) päev 1000
KONVERENTS / KOOLITUS / SEMINAR 200 (garderoob, teatrisaal koos galeriiga, lauad, toolid, dekovalgus, heli, esitlustehnika -taisteenindusega) päev 2000
RUUMIDE UURIMINE (ilma tehniliste vahenditeta)    
Teatrisaal koos lavaga tund/päev 35/200
Galerii tund/päev 50/300
Ovaalsaal tund/päev 25/150
Salong tund/päev 5/30
Garderoob teenindusega päev 50
Aeroobika saal, naitlejate garderoobid tund/päev 5/30
Kogu maja kasutamine kompleksselt (ainult ruumid) tund/päev 100/500
Teatrietendused ja külaliskontserdid piletimüügitulust kord 10%
Ruumide päeva (12h) üürihinnad sisaldavad 2 tundi ettevalmistusaega ja 1 tund koristusaega.Suursündmuste puhul lepitakse eelnevalt kokku mõistlik ettevalmistusaeg ja koristusaeg, arvestades maja töögraafikut.    
     
INVENTARI RENT    
Muusikakeskus päev/kord 10
Laud (tükk) päev/kord 7
Tool (tükk) päev/kord 2
Laudlina (tükk) päev/kord 2-5
Õllemööbel (üks laud ja kaks pinki) päev/kord 12
     
HELITEHNIKA    
Aktiivkõlar kuni 500W päev 20
Aktiivkõlar kuni 1000W päev 50
Bassikõlar kuni 1000W päev 50
Võimendi kuni 500W päev 20
Võimendi kuni 1000W päev 30
Mikserpult kuni 12 kanalit päev 25
Mikserpult kuni 24 kanalit päev 50
Mikserpult kuni 40 kanalit päev 100
Magistraalkaabel kuni 16 kanalit päev 15
Magistraalkaabel kuni 24 kanalit päev 20
Magistraalkaabel kuni 32 kanalit päev 25
Cat5 kaabel 50m päev 20
Lavakarp mikserpuldile kuni 32/8 päev 50
Mikrofon vokaalile ja instrumendile päev 5
Mikrofon koorile, orkestrile ja kõnele päev 35
Mikrofoni statiiv pikk v lühike päev 2
Juhtmevaba mikrofon käsikomplekt päev 25
Juhtmevaba mikrofoni peakomplekt musta värvi päev 30
Mikrofon raadiomikrofoni peakomplektile nahavärvi päev 20
Meediamangija Bluetooth, mp3, USB päev 15
Tahvelarvuti päev 15
DI Box päev 5
Suur tiibklaver Estonia päev 150
Elektriklaver päev 25
Elektriklaver valge päev 100
Klaveritool päev 5
Kooripoodium päev 9
Kaablikate 1 soon lm päev 1
Ühenduskaabel päev 1
     
VALGUSTEHNIKA    
Valguspult prožektorite juhtimiseks päev 50
Valguspult prožektorite ja liikuvpeade juhtimiseks päev 75
Liikuv pea kuni 250 päev 20
Liikv pea beam/spot/wash päev 40
Prožektor päev 5
Tossumasin päev 15
Tossumasin vedelik 11 liiter 5
Udumasin päev/kord 20
Udumasina vedelik 11 liiter 10
Peegelkera mootoriga päev 10
Prožektor päev 5
Statiiv valgustehnikale päev 3
DJ efekt päev 5
Dimmer päev 20
Splitter päev 10
Tali elektriline ketiga koos troppide ja seeklitega kuni 0,5t topeltpidur päev 35
Verm (trussing) 2 m päev 7
Kaablikate 1 soon lm päev 1
Ühenduskaabel päev 1
  päev  
KONVERENTSI- JA ESITLUSTEHNIKA päev  
HDMI- CAT pikendus kuni 100 m päev 20
Dataprojektor kuni 2500 ANSI päev 35
Dataprojektor kuni 6000 ANSI päev 75
Dataprojektor kuni 10000 ANSI päev 100
Videoekraan kuni 2 x 1,5 m päev 5
Videoekraan kuni 5 x 3 m päev 15
Videoekraan kuni 8 x 5 m päev 75
Pabertahvel koos paberi ja kirjutusvahendiga päev 10
Multimeedia riiperaal päev 50
Multimeedia raal päev 75
Kõnepult päev 9
Tõlketeenus päev Vastavalt pakkuja hinnakirjale
     
     
Heli-,  valgus-ja  konverentsitehnikarentimisel  lepitakse  eelnevalt  kirjalikult  kokku kõigis üksikasjades tehnika ja selle paigutuse osas. Hinnakirjas pakutav tehnika hõlmab ainult KHK olemasolevaid seadmeid. Lisaseadmete vajadusel renditakse tehnikat juurde teise pakkuja käest kas rentija ise või KHK vahendusel vastavalt pakkuja hinnakirjale.    
     
KINO    
Tavapilet Seanss 4
Lapsed kuni 3. eluaastani (siiles) Seanss tasuta
Lapsed, Eipilased, pensionarid (pildiga dokumendi esitamisel) Seanss 2,5
Beebikino pilet (lapsevanemale) Seanss 2,5
Perekaardi pilet lastele, Opilastele, pensionaridele sooduspilet Seanss 1,5
Perekaardi pilet taiskasvanutel Seanss 2,5
3D prillid (3D vaatamiseks on vajalikud individuaalprillid) Tükk 1,5
Reklaamklipp filmide ees kuu aega (u 30 seanssi) 60 E, 2 eseanss Seanss 2
Reklaamklipp filmi ees ühingutele, kellel on Valga Vallavalitsusega   tasuta
koostööleping, üks kord aastas.Valga Vallavalitsuse allasutused.    
MUU    
Dekoratsiooni kangas 1m päev/kord 1
Kostüümid, dekoratsioonid, maskid, parukad jne päev/kord 4-20
Garderoobi numbri rikkumine ja kaotamine tk 5
WC kasutamine ürituste välisel ajal kord 0,2
Cateringteenus kord Vastavalt pakkuja hinnakirjale
Sündmuse korraldamise teenus juriidilistele ja füüsilistele isikutele kord Vastavalt pakkuja hinnakirjale
Heli-, valgus-, video- voi IT-tehnik tund 25
     
VALGA KHK KORRALDATAVATEL LAATADEL OSALEMINE    
1. grupp; kasitöö, põllumajandussaadused, s.h istikud — üks müügikoht (3 x 3 m) päev 15
2. grupp; toidukaupade, toostuskaubad, triikised, erakondade reklaam ja muud tooted teenused — üks müügikoht (3 x 3 m) päev 25
1-faasilise voolu (16A) ühendamine päev 15

 

2. Lisatingimused:

2.1 Valga Vallavalitsuse ametite poolt korraldatavatele üritusele kehtib 100% ruumi ja  inventari rendi soodustus.
2.2 Soodustuse taotlemine Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse (edaspidi KHK) ruumide, inventari ning heli- ja valgustehnika kasutamiseks toimub taotluse alusel ning soodustuse andmise otsustab Valga vallavalitsuse korraldusega.
2.3 Rendist on vabastatud Valga vallavalitsuses hallatavad asutused ja Valga linnas tegutsevad kultuuri- ja spordialased mittetulundusühingud (edaspidi organisatsioon), kelle tegevust linnavalitsus oma eelarvest toetab (välja arvatud korteriühistud, elamuühistud, erakonnad, usuorganisatsioonid jms). Vabastatud organisatsioon saab kasutada KHK ruume ja inventari ühe kalendriaasta jooksul kahel  korral, mis võib sisaldada kuni kaks proovipäeva. Proovipäevade pikkus ei tohi ületada 6 tundi.
2.4 Vallavalitsuse poolt rahastataval mittetulundusühingul, kes on rendist vabastatud on kohustus kahel korral kalendriaastas esineda KHK korraldataval sündmusel.
2.5 Kui linnas tegutsev organisatsioon korraldab rohkem linnale olulisi sündmusi kui kaks, siis antakse rendisoodustus või vabastus linnavalitsuse korraldusega.
2.6 Kui vallavalitsuse hallatavad asutused ja soodustingimustel rendivabastust saavad mittetulundusühingud kasutavad inventari väljaspool kultuuri- ja huvialakeskust, siis tasuvad nad vastavalt hinnakirjale.
2.7 Vara kasutamiseks sõlmitakse leping hiljemalt seitse päeva enne sündmuse toimumist. Varakasutamise kokkulepe loetakse sõlmituks alles pärast poolte vahel lepingu sõlmimist ja allkirjastamist. 2.8Kliendil on kohustus sõlmida leping hiljemalt seitse päeva enne sündmuse toimumist.

3.Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 22. oktoobri 2014. a korraldus nr 311 „ValgaKultuuri­ ja Huvialakeskuse teenuse hindade kehtestamine”

4.Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

5.Korralduse peale võib esitada Valga Vallavalitsus vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.