Muud sündmused

18. Suur heategevuslik PIIRILAAT

09.
mai
laupäev
2020
kuni 10. mai

 

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S “SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr. 64722238, E-pasts: novads@valka.lv

 

EESKIRI

Valka

11 veebruar, 2020                                                                                                                         

Turundus laadal ”18. Suur heategevuslik piirilaat”

1.   Üldtingimused

1.1. Mainitud laat on rahvusvaheline laat, mis on üldsusele populaarne ja ainulaadne sündmus, kus igal aastal loodud vahendid suunatakse heategevuseks. Üritust täiendavad kultuuriprogramm, atraktsioonid lastele, loteriid, rahvusvaheline vorsti- ja lihatoodete festival, degustatsioonid, BBQ konkurss.

1.2. Laada korraldaja: Valka Maavalitsus koostöös Valga linna volikoguga. www.valka.lv (edaspidi – Korraldaja)

1.3. Koht: Läti ja Eesti piir Valkas ja Valgas.

1.4. Laat – Latgale tänava lõigul ristmikult Zvaigžņu tänavaga ristmikuni Semināra tänavaga. Semināra tänava lõigul ristmikult Latgale tänavaga kuni Eesti Vabariigi piirini. Sepa tänav Läti Vabariigi piirist kuni Valga raekojani, Raja tänava lõigul ristmikult Sõpruse tänavaga kuni ristmikuni Sepa tänavaga, samuti Valga linna keskväljak.

1.5. Sündmuse toimumisaeg: 9. ja 10. mai 2020. a

 1.6. Kauplemine: 9. mail kella 8.00–16.00 ja 10. mail kella 8.00–14.00.

1.7. Müügikohtade kättenäitamine algab 9. mail kell 5.30 ja 10. mail kell 6.00.

1.8. Täiendavat teavet ürituse ja registreerimisprotseduuride kohta saate päringu saatmise teel meilile novads@valka.lv või helistades telefonil +371 64725522, +371 26446602; +371 2649 6944


2.   Kauplejad ja tingimused

2.1. Müügil osaleja on füüsiline või juriidiline isik, kes on registreerinud majandustegevuse (edaspidi Osaline);

2.2. Osaline taotleb kirjalikult registreerimist meiliaadressil: (Dalībnieks tirgum piesakās TIKAI AINULT elektroniski, pats personīgi aizpildot elektronisko pieteikuma anketu)

2.3. Taotluses sisalduv teave:

2.3.1.Juriidiline nimi;

2.3.2.Registrinumber;

2.3.3.Aadress;

2.3.4.Kontaktisik;

2.3.5.Kontaktinfo (tel.nr., e-post, jne);

2.3.6.Kaupade sortiment;

2.3.7. Vajalik kaubanduspind ruutmeetrites (varjualuse suurus, laua pikkus);

2.3.8. Kinnitus laadal osalemise kohta mõlemal päeval;

2.3.9. Elektritoite vajadus;

2.3.10.,Juhul kui osaleja soovib müüdava toote avalikult teistele reklaamijatele ja külastajatele reklaami eesmärgil kättesaadavaks teha, saata foto kaupade ja / või sortimendiga müügikohale paigutatult e-posti aadressile tib@valka.lv.

2.4. Täites taotlusavaldust kinnitab Osaleja, et nõustub Määruse kõigi punktidega ja kohustub neid täitma;

2.5. Osalejade registreerimine ettemaksuga toimub kuni 24. aprillini (kaasa arvatud);

2.6. Osaleja võib kaubelda ainult taotluses nimetatud toodetega;

2.7. Korraldajal on õigus keelata osalejal turustada taotluses nimetamata tooteid ja mittevastavuse korral osaleja saata ürituspaigast välja;

2.8. Osaleja peab paigaldama oma kauplemiskoha ürituse hommikul kuni kella 7:30. Kui seda ei tehta, on korraldajal õigus eraldada olemasolev pind teistele kauplejatele.

2.9. Osaleja peab võtma vastu Korraldaja määratud koha, millest Osalejat teavitatakse enne makse teostamist, Osalejal pole õigust laadapäeval teisele kohale asuda.

2.10. Osaleja ei tohi kolmandale isikule edasi anda või müüa tema nimele registreeritud müügikohta.

2.11. Korraldaja võtab endale õiguse öelda ära Osalejale, kui tema tegevus eelmistel aastatel Korraldaja korraldatud üritustel oli negatiivne või ebakorrektne, või kui tema reputatsioon on kahtlane või pole seda võimalik kontrollida.

2.12. Osalejal ei ole õigust korraldajaga eelnevalt kooskõlastamata mängida muusikat oma kauplemiskohas, teha presentatsioone või muul viisil luua müra, mis võib mõjutada kogu sündmust;

2.13. Korraldaja annab üle osalejale kauplemiskoha määratud ja kokkulepitud piirkonnas ja ainult seejärel   siirdub osaleja kauplemiskohta ning teostab vajalikud paigaldustööd;

2.14. Osaleja on kohustatud varustama oma kauplemiskoha talle vajalikke atribuutidega (lauad, pingid, varjualused jne), kujundada seda vastavalt ürituse teemale, hoolitseda oma müügipunkti puhtuse ja korra eest;

2.15. Osaline vastutab riikliku taimekaitseteenistuse, sanitaar-, tuleohutuse, töökaitse jms. õigusnormide järgimise eest;

2.16. Kauplemine võib toimuda ainult selleks ette nähtud telgist, varjualusest, päikesevarju alt või spetsiaalsest (ja korraldajaga kokku lepitud) müügipunktist vastavalt toote ja turu teemale;

2.17.Osaleja sõiduki asukoht müügikohas tuleb korraldajaga registreerimise ajal kokku leppida. Kui auto pikkus ÜLETAB reserveeritud pinna suuruse, siis selle parkimine

müügikohas pole võimalik.

2.18.Transpordi liikumine ürituse piirkonnas ei ole kauplemisperioodi jooksul lubatud. Osalejal ei ole õigust kauplemiskohast lahkuda kiiremini kui korraldaja on seda määranud, välja arvatud kõigi toodete müügi korral;

2.19.Korraldajal on osaleja kauplemiskohta paigutamisel õigus rühmitada osalejaid sõltuvalt pakutavate toodete valikust ja/või muudest kaalutlustest, sealhulgas juhtudel, kui osaleja on juba saanud korraldaja poolt eelnevalt broneeritud koha kinnituse.

 

3.   Laadal osalemise tasu:

3.1. Osalemistasu ühe müügikoha kohta:

3.1.1 ETTEMAKS: EUR 25 ühe koha eest kaheks päevaks;

3.1.2.TASUMINE LAADA PÄEVAL: EUR 35 ühe koha eest kaheks päevaks.

3.1.2.1.   tööstuskaupade müük;

3.1.2.2.   toiduainete müük;

3.1.2.3.       toiduainete müük (põllumajandustootjate ja üksiktootjate tooted);

3.1.2.4.   karastusjookide, jäätise, suhkruvati müük;

3.1.2.5.   istikute müük;

3.1.2.6.   köögiviljade, lõikelillede müük;

3.1.2.7.   aiandussaaduste müük;

3.1.2.8.   kauplemine loomadega seotud inventari ja söödaga;

3.1.2.9.  sõiduautode ja nendega seotud inventari müük;

3.1.2.10. kauplemine ja reklaam ilu- ning ravitoodetega.

3.1.3.ETTEMAKS: EUR 20 ühe koha eest kaheks päevaks;

3.1.4.TASUMINE LAADA PÄEVAL: EUR 35 ühe koha eest kaheks päevaks.

3.1.4.1.   kauplemine käsitöö- ja käsitöötoodetega;

3.1.4.2.   ajakirjandus, trükiste müük;

3.1.4.3.   turismiinfo / teenuseosutajad;

3.1.4.4.   erinevat tüüpi meelelahutuste paigutus (erinevad atraktsioonid)

3.1.5. ETTEMAKS:: EUR 30 ühe koha eest kaheks päevaks.

3.1.6. TASUMINE LAADA PÄEVAL: EUR 40 ühe koha eest kaheks päevaks.

3.1.6.1.  tirdzniecībai ar rūpniecības un saimniecības precēm;

3.2. Juurdepääs elektriühendusele on lisatasu 15 EUR (koos käibemaksuga)

3.3. Reklaamipiloodi, telgi või muu visuaalse reklaami paigutamiseks EUR 80 (koos käibemaksuga) ühe koha eest kaheks päevaks.

3.4. Suured ja keskmise suurusega õlletootjad EUR 120 ühe koha eest kaheks päevaks.

3.5. Väikesed alkohoolsete jookide edasimüüjad, EUR 50 ühe koha eest kaheks päevaks.

3.6. Kaks suurt toitlustusettevõtet, üks Lätis, üks Eestis, pakub toitlustusteenuseid turul (9. ja 10. mail). EUR 300 istekoha kohta (6x6 meetrit) kahe päeva jooksul, sealhulgas juurdepääs elektrile.

3.7. Üks müügikoht on 3x3 meetrit (näiteks 1m broneerimisel maksab 3x3m; 5m broneerimisel maksab see 3x3x2m).

3.8. Korraldajal on õigus kohaldada 50% allahindlust vähekindlustatud isikutele  ja väiksemale pakutava kauba kogusele.

3.9. Kauplemiskohtadest võetavad tasud kantakse Valka maakonna volikogu kontole ja neid kasutatakse eelnevalt heakskiidetud eesmärgil - Veskijärve (Zāģezers) puhkekoha heakorrastamiseks.

 

4.   Osalustasu maksmise kord.

4.1. Osalustasu osaleja maksab:

4.1.1. tasudes müügikoha eest ettemaksu pärast Korraldaja ettevalmistatud arve kättesaamist ülekandega Valka kihelkonnaduuma kontole pangaülekandega Valka maakonna volikogu kontole  (VALKAS NOVADA DOME, Reg.Nr.90009114839, konto: LV16UNLA0050014283134), makse selgituseks

märkides: “Osalemistasu piirilaada kauplemiskohas”, ettevõtte nimi ja maksetähtaeg (nt „Osalustasu piirilaadal”, SIA “VALKA”, RA-1);

4.1.2. Sularahas Valka maakonna Turismiinfo keskuses  (Rīgas iela 22, Valka);

4.1.3. Sularahas ürituse päeval turismiinfokeskuses (Semināra iela 1, Valka), mille järel kauplemiskoht on poolte kokkuleppel reserveeritud. Müügikoha hind vastavalt Määruse punktile 3.

4.2. Peale registreerimist peab Osaleja maksma Osalemistasu 48 tunni jooksul, et säilitada talle ürituse plaanis eelnevalt broneeritud koht.

4.3. Ettemaksu tegemisel peab Osaleja saatma maksekorralduse meilile  tib@valka.lv.

4.4. Peale Osalemistasu maksmist (ettemaksuna või ürituse toimumise päeval) broneeringu tühistatamisel raha ei tagastata.

  5. Osavõtuga kinnitab Osaleja, et on antud tingimustega tutvunud ja nõustub nendega, tehes taotlusankeedis sellekohase märke.

 

Valka maakonna volikogu esimees                                                                              V.A.Krauklis