Väike kunstikursus

JUHEDAJA: Juris Freimanis
KONTAKT:  
KOHT:

Grupid Tsirguliinas, Harglas, Lüllemäel

AEG: