HUVIRINGI ASTUMISE AVALDUS

Palun minu laps vastu võtta järgnevasse Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse huviringi

*0.00
ja
0.00

Lapse andmed

Lapse ees- ja perekonnamimi*
Lapse isikukood*
Lapse kodune aadress*
Lapse telefoninumber ja e-posti aadress

Arvet maksva vanema andmed

Vanema ees- ja perekonnanimi*
Vanema isikukood*
Vanema telefon ja e-posti aadress*
Lapsevanema andmed on vajalikud arve väljastamiseks!
*
*
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse üritustel võidakse Teie last pildistada ja filmida ning salvestisi kasutada kultuurikeskuse kodulehel, internetis, ajakirjanduses, kroonikates, õppereisidel, tõenditel, tunnustamisel, sünnipäevade tähistamisel jne.
*